3M flowable sprøyter I nytt design – enklere å bruke

Luftbobler i flytende kompositter kan komplisere behandlingen. 

Derfor har 3M utviklet en ny ergonomisk sprøyte som praktisk talt eliminerer dem.Mens materialet forblir det samme, hjelper vårt nye leveringssystem for 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative og 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative deg med å praktisk talt eliminere luftbobler, redusere søl og redusere trykket som trengs for påføring.

Filtek_FlowableFiltekFlowable