Ny UNIVERSAL resinsement

RelyX™ forenkler arbeidsgangen for sementering

Mange klinikker anvender i dag både en selvbondende resinsement som f.eks. 3M™ RelyX™ Unicem og et adhesiv sementsystem som f.eks. 3M™ RelyX™ Ultimate kombineret med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Den nye sementen 3M™ RelyX™ Universal kan brukes på begge måter. I mange situasjoner kan du bruke den som selvbondende resinsement og i situasjoner med behov for ekstra bindingsstyrke f.eks. ved dårlig retensjon, inlay/onlay og Marylandbroer kan du øke bindingsstyrken ved å kombinere med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus. 

Sementen kan anvendes alene uten adhesiv og har du behov for ekstra styrke kan bindingsstyrken økes ved å kombinere med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus. Den radiopake dualherdende sementen leveres i en liten, unik sprøyte og anvendes med en mikro blandespiss med veldig lite spill. Sprøyten er selvlukkende, og gjør det mulig på hygenisk måte å oppbevare den uten den brukte blandespissen.

 

Ved anvendelse av tradisjonelle automixspisser skal den brukte spissen bli på automixsprøyten til neste gang sementen anvendes. 

Den nye RelyX Universal sprøyte er selvlukkende og spissen tas av umiddelbart etter sementering. Det gjør det enklere på hygienisk måte å oppbevare sprøyten til neste behandling.

Selve sprøyten er på størrelse med en flow-sprøyte og spissen på mikro blandespissen er meget tynn og fungerer også som en intraoral spiss. Ved sementering av rotstifter kan du sette på en lang, tynn forlengerspiss, så materialet enkelt kan appliseres i rotkanalen.

Sprøyten er ergonomisk og det er 50% mindre spill av plast pr. applisering. 

3M™ RelyX™ Universal kan anvendes uten og med adhesiv

Hvis man har flere sementer på klinikken, opplever en del tannleger usikkerhet om hva de skal anvende når. Ditt personale skal vite hva som skal anvendes sammen og hvordan materialene skal håndteres. Med mange forskjellige sementer på klinikken er det også en risiko for, at materialer som ikke anvendes innenfor holdbarhetsdatoen må kasseres.

Med RelyX Universal får man ’2 sementer i 1’. I mange situasjoner vil bindingsstyrken, når den anvendes alene som  selvbondende, være tilstrekkelig.  I stedet for en ekstra sement til adhesive oppgaver kan den kombineres med Scotchbond Universal Plus – det betyr færre materialer på lager.Det er et komplet system fri for BPA-derivater, og et system, hvor adhesivet blir herdet av sementen, så du kan unngå separat polymerisering av adhesivet.  Videre anvendes Scotchbond Universal Plus også som adhesiv til alminnelig fyllingsterapi.

Det betyr færre materialer som skal være på lager og mindre risiko for feil ved anvendelse.

 

Er det vanskelig å fjerne overskudd?

Mange tannleger opplever at det kan være vanskelig å fjerne overskudd av sement. Det har vært et mål for 3M å gjøre dette enklere med den nye sementen. Enkel fjerning av overskudd er oppnådd ved en forbedret flyteevne og et nytt initiatorsystem. 

Den blandede sementen flyter enklere ved applisering og når restaureringen settes inn, men stopper å flyte når presset fjernes. Det betyr at sementen blir omkring preparasjonsgrensen. 

Den enklere fjerningen av overskudd er bekreftet av tannleger som har arbeidet med sementen før introduksjonen.Det anbefales å spotbelyse sementen i 2-3 sekunder per overflate hvoretter overskuddet kan fjernes. 

Vær oppmerksom på at dette er lengre tid enn for RelyX Unicem og RelyX Ultimate.For best estetisk resultat kan overskudd fjernes innen polymerisering og det marginale området kan dekkes av glyseringel under polymerisering for å hindre iltinhibering.


Sementerer du glasskeramikk og zirkonia?
RelyX Universal kan anvendes til praktisk talt alle indikasjoner for dualherdende sementer. Sementen alene har en meget høy binding til emalje, metal og dentin og den inneholder funksjonelle adhesive monomerer, som gir en høy selvbondende binding til zirkonia.

Det nye initiatorsystem betyr at bindingsstyrken ved kjemisk herdning er på nivå med bindingsstyrken etter lyspolymerisering.Ved behov for ekstra adhesjon kan den kombineres med Scotchbond Universal.Adhesivet inneholder MDP og silan, og det kan derfor anvendes som primer på alle restaureringsoverflater, så ekstra flasker med silan og zirkoniaprimer ikke er nødvendige. 

Ved sementering av flussyreetset glasskeramikk vil man få en binding på nivå med den adhesjon som oppnås ved separat silanisering og konvensjonelt adhesiv 1.

1 Shear Bond Strength of a New 3M Universal Adhesive to Glass-Ceramic (Lithium Disilicate), Prof. Dr. B. Van Meerbeek, University of Leuven, Belgium, Final Report to 3M, 2020 

Mindre spill

Den lille blandespissen betyr signifikant redusert spill av sement sammenliknet med en standard automixsprøyte.Den nye sprøyten med 3,4g har en mer effektiv doserings- og leveringsmetode og kan gi et sammenlignbart antall applikasjoner sammenlignet med tradisjonelle automix systemer.

Dental Advisor har målt antall applikasjoner og avhengig av størrelsen på restaureringen fås mellom 15 og 20 applikasjoner med RelyX Universal.

Klikk her for a se rapport fra Dental Advisor vedr. antall applikasjoner.


Til hvilke indikationer kan du med fordel anvende cementen uden og med adhæsiv?Det vil være den aktuelle kliniske situasjon som avgjør hvilken sementeringsmetode som er best.3M foreslår å anvende sementen som selvbondende ved sementering av stifter, kroner og broer. Hvis det er dårlig retensjon, kan den kombineres med Scotchbond Universal Plus.Ved sementering av inlays/onlay anbefales det å kombinere med  Scotchbond Universal Plus. Selektiv etsning av emaljen vil gi en økt binding til emalje. Ved præparationer kun i emalje som fx facader og ætsbroer anbefales total-etch.

Klikk her for å se klinisk case

(Se fullstendig veiledning i bruksanvisningen.)

KJØP 3MTM RelyXTM Universal Resinsement her