Oppnå langvarige, estetiske restaureringer

Flytende kompositter, eller «flowables», er mer enn bare flytende kompositt – disse er utrolig allsidige materialer som gir en rekke restaureringsmuligheter.

Tips for å lykkes

  1. Kontroll av indikajsonene
  2. Valg av riktig viskositet
  3. Valg av appliseringssystem for å eliminere luftbobler.



Trygghet og kontroll

Vi introduserer 3M™ flytende kompositter med en nyutviklet sprøyte for enklere injeksjon, forbedret ergonomi og praktisk talt ingen luftbobler eller material som renner ut.

CP Strong and Beautiful Q3 2023.pdf