3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale

3M™ Filtek™ One markerer et gjennombrudd innen bulkfill-teknologi.

Den har en forbedret opasitet uten at det går på bekostning av polymeriseringsdybden - du får en bedre estetikk i dine posteriore bulk fill fyllinger. Den kan påføres i ett trinn (lag opp til 5 mm) og er rask og enkel å bruke.Klikk videre for å se noen tips for bruk av 3M™ Filtek™ One Fyllingsmateriale.

Tips til å lykkes med bruk av et bulk fill materiale

  • Bruk kapsler: Hvis du bruker kapsler i stedet for sprøyter, vil du få en ett-trinns applisering og en optimal tilpasning.
  • Hold spissen nede i materialet. Kapselspissen holdes nede i materialet under applisering. Spissen er utviklet for å midlertidig redusere materialets viskositet. Det vil derfor oppføre seg som et flow materiale med en veldig god tilpasning til kavitetsveggene når det plasseres i et lag.
  • Polymeriseringsdybde. Start med å måle dybden på prepareringen for å sikre at du holder deg innenfor anbefalt polymeriseringsdybde. Det er mulig å polymerisere Filtek One Bulk Fill fyllingsmateriale opp til 4 mm ved en klasse I fylling og opp til 5 mm ved en klasse II fylling. Hvis kaviteten er dypere enn dette, bør man bygge opp i lag for å sikre en optimal polymerisering.
  • Unngå et dekklag. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill fyllingsmateriale er sterkt og har en høy abrasionsresistens og du behøver ikke et dekklag okklusalt. Du kan uten begrensninger bruke det til hele fyllingen.


  • Indikasjoner. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative kan brukes til mer enn posteriore klasse I og II fyllinger. Den er også indikert til bl.a. oppbygninger.
  • Hva med estetikken? Ved store posteriore fyllinger og kaviteter med misfarging vil et materiale som er for translucent virke gråaktig, eller misfarginger vil kunne skinne igjennom. I slike situasjoner vil et bulk fill materiale med en bedre opasitet, som 3M™ Filtek™ One Bulk Fill, kunne gi et bedre estetisk resultat.
  • Bruk den til urolige pasienter. Fordi 3M™ Filtek™ One Bulk Fill gjør det mulig å jobbe hurtig, og er enkel å applisere, kan den gjøre fyllingsterapi på barn enklere. Det kan også brukes på andre pasientgrupper, som har vanskelig med å sitte stille. 
  • Lyser lampen din godt nok? Et optimalt herdelys er avgjørende. Kontroller intensiteten regelmessig. Plasser spissen vinkelrett og så tett på restaureringen som mulig. Lyslederen skal være ren og uskadet for å sikre full lysintensitet. Ved polymerisering av 3M™ Filtek™ One Bulk Full med 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe kan du være trygg på en dyp, jevn polymerisering.
  • Polering. Til å oppnå en fylling med naturlig utseende kan 3M™ Sof-Lex™ Diamond poleringssystem brukes til høyglanspolering. Det er små polerspiraler af gummi, som enkelt tilpasser seg uregelmessige, konvekse og konkave overflater.

Bestill 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale her“Myth of bulk fill materials" - LES MER HER  Dersom du ønsker besøk på klinikken av en av 3M’s salgskonsulenter KLIKK HER