Fra fylling til sementering.

Med bare tre produkter kan du gjøre alt

Som tannlege setter du nok pris på å ha så få produkter på lager som mulig og fortsatt kunne gjøre alle typer fyllinger og sementeringer. 3M tilbyr tre universelle produkter for å gjøre arbeidet ditt enklere: 3M™ Filtek™ Universal kompositt, 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive och 3M™ RelyX™ Universal Resinsement Disse tre produktene gjør hverdagen din enklere:

 • Tidsbesparelser som forberedelse til neste pasient
 • Enklere og mer effektivt behandlingsforløp
 • Det kreves mindre lagervarer og det frigjøres plass

3M™ Filtek™ Universal kompositt

Egnet materiale for posteriore og anteriore restaureringer med utmerket estetikk.

 • Forenklet fargevalg – kun 8 farger.
 • Lite svinn
 • Forbedret røntgenkontrast
 • En egen spesialfarge for å dekke metall og mørke tannoverflater

Bestill 3M™ Filtek™ Universal Composite her


3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive 

Mye mer enn en sterkt bonding

 • For alle etseteknikker, tannoverflater og materialer
 • Egnet for direkte og indirekte restaureringer
 • Røntgenkontrast tilsvarende dentin, reduserer feildiagnostisering
 • Bonder til og forsegler kariesaffisert dentin
 • Ikke behov for separat primer, silan eller aktivator for kjemisk herding

Bestill 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive her


3M™ RelyX™ Universal Resinsement

En sement som gjør alt

 • 80 % mindre sementavfall takket være blandespissen
 • Fungerer både som selvbondende sement på egen hånd og som adhesiv sement i kombination med3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive
 • Hurtig og enkel fjerning av overskudd
 • Ny selvlukkende sprøyte 

Bestill 3M™ RelyX™ Universal Resinsement her


Les den kliniske artikkelen 

“Hidden Proximal Caries” av Prof. Dr. Alberto Ferreiroa