Venus Bulk Flow ONE - Copy

Den første flytende bulkfyllings kompositten, i EN farve, som ikke behøver et topplag.

Kort behandligstid: Både ONE effekten og bulkfyllingen forkorter behandlingstiden og er derfor også velegnet for restaurering av melketenner.''

LES MER HER