3M Scotchbond


Med plus versjonen får du flere fordeler sammenlignet med det eksisterende 3M™ Scotchbond™ Universal, bl.a. forbedret binding til glasskeramikk, full kompatibilitet med dual- og kjemisk herdende materialer. Sammen med 3M™ RelyX™ Universal er det en del av et komplett system.Røntgenkontrast

Har du opplevd å være i tvil om et radiolucent område under en fylling er karies, en adhesiv film eller noe helt annet? Mange tannleger har gitt uttrykk for at det er et klinisk problem. En del tannleger har prøvd å fjerne en slik fylling og forventet å finne sekundær karies, og det viser seg kun å være en hinne av adhesiv. 3M’s nye adhesiv har røntgenkontrast som dentin og kan derfor ses på røntgen, så feildiagnoser enklere unngås. Røntgenkontrasten kommer fra en BPA-derivatfri monomer. Normalt oppnås røntgenkontrast via fillerpartikler, som vil gjøre adhesivet temmelig tyktflytende. Da røntgenkontrasten kommer fra monomeren i Scotchbond Universal Plus Adhesiv, har adhesivet samme relative tynne viskositet som Scotchbond Universal adhesiv, noe 3M’s testtannleger har satt stor pris på.Binding til friskt og til kariesaffisert dentin
Scotchbond Universal Plus adhesiv har en riktig høy binding til dentin og emalje. Det kan som 3MTM Scotchbond Universal adhesiv anvendes med den etseteknik du foretrekker: Selvetsende, total-etch (etch&rinse) eller med selektiv etsing av emalje. Det har en sterk binding til dentin selv ved varierende grader av fukt på overflaten av tannen. Vi anbefaler dog en lett fuktig overflate, siden for mye tørrlegging kan medføre postoperativ sensitivitet.

Som en ny fordel kan dette adhesivet også binde til fast kariesaffisert dentin, så man kan nå få en god forsegling både i bunnen av kaviteten og langs preparasjonsgrensen ut mot munnhulen. En ekstra sikkerhet når du fremstiller en fylling!


Sementerer du glasskeramikk?
Glasskeramik blir ofte anvendt til indirekte restaureringer. Det skal flussyreetses og silaniseres før sementering, og preparasjonen skal forbehandles med adhesiv etter eventuell syreetsing. Flere forskjellige komponenter inngår og de skal anvendes riktig. Scotchbond Universal Plus adhesiv kan brukes på både tann og restaurering. Den fungerer som en primer, da den både inneholder MDP og silan. Du anvender den på tannen som adhesiv, og siden den inneholder silan, kan du også bruke den til silanisering av den flussyreetsede glasskeramiske restaureringen. Bindingsstyrken er på nivå med den bindingen man oppnår med separat silanisering*. Du sparer flasker og unngår usikkerhet om hva som skal anvendes når.

Scotchbond Universal Plus adhesiv er utviklet til bruk sammen med 3M™ RelyX™ Universal resinsement som system til sementering.Oppbygninger av kjemisk eller dualherdende kompositter

Ikke alle universal adhesiver er kompatible med kjemisk og dualherdende kompositter og sementer. For noen adhesiver kan denne utfordringen løses ved å tilsette en dual-cure aktivator. Det er ikke nødvendig ved Scotchbond Universal Plus adhesiv, det er kompatibelt med kjemisk og dualherdende materialer uten kombinasjon med ekstra væske. Det vil være samme arbeidsgang som en alminnelig fylling:

  1. Syreetsing – selvets, selektiv ets av emalje, total-etch i 15 sek. Skyll grundig.
  2. Applisering av adhesiv, dette gnis inn i tannoverflaten i 20 sek. Tørrblås lett til væsken ikke beveger seg mer og oppløsningsmiddelet er fordampet og man har en skinnende hinne.
  3. Adhesivet lysherdes i 10 sek. Lysherding er ikke nødvendig i kombinasjon med RelyX Universal, her herder sementen adhesivet.


Se bruksanvisningen for komplett veiledning.

Klikk her for å se ofte stilte spørsmål og svar


* Shear Bond Strength of a New 3M Universal Adhesive to Glass-Ceramic (Lithium Disilicate), Prof. Dr. B. Van Meerbeek, University of Leuven, Belgium, Final Report to 3M, 2020