En step-by-step bildeartikkel
 • Gir et oversiktlig og aseptisk arbeidsfelt
 • Isolerer mot spytt, blødning og andre vevsvæsker
 • Gir en utmerket barriere mot potensiell spredning av infektsiøse agens
 • Pasient beskyttelse mot aspirering eller svelging av instrumenter, tannmaterial, medikamenter og irrigasjonsvæske
 • Beskytter bløtvev
 • Øker behandlingseffektivitet ved å hindre pasienter i å snakke eller ønske om å skylle munnen sin under behandling
 • Pasient slapper mer av


En step-by-step bildeartikkel av Ole IdenSTEP 1

 • Klipp hull i duken til flere tenner. 
 • Tre kofferdam over tenner. 
 • Sett klammer på nabotenner til tann eller tenner som skal rotfylles. 
 • Bruk tanntråd eller flytende kofferdam til å gjøre duk tett.
STEP 2

 • Sett klammer på duken ved å feste til klammerørene. 
 • Hold i duk med en hånd for deretter sette klammer med duk på tann. 
 • Spenn duken opp med kofferdamramme.
STEP 3

 • Sett klammer på tann. 
 • Trekk duk en over klammer. 
 • Lirk duk på plass eller bruk tanntråd for å få god tilpasning og tetthet interdentalt.
STEP 4

 • Tre klammer gjennom duk fra undersiden. 
 • Løft kofferdamduk opp og sett klammertang i klammerhull fra undersiden av duken. 
 • Hold i duk og plasser klammer på tann. 
 • Dra kofferdamduk over klammerørene og spenn fast til kofferdamramme.
STEP 5

 • Kofferdam med ferdig montert ramme
STEP 6

 • Tetting av kofferdamduken kan gjøres med WedJets, tanntråd eller med flytende kofferdam