Ultradent: Ultra-Etch™ ETSEMIDDEL

35 % fosforsyreløsning

  • Ideell viskositet - presis applisering
  • Selvbegrensende I etsdybden
  • Trenger inn i selv de minste fissurer, og renner ikke på vertikal overflate
  • Skylles lett bort – etterlater ikke rester

 KJØP HER: 114267