Venus Bulk Flow ONE

Venus Bulk Flow ONE:

Den første flytende bulkfyllings kompositten, i EN farve, som ikke behøver et topplag. Kort behandligstid: Både ONE effekten og bulkfyllingen forkorter behandlingstiden og er derfor også velegnet for restaurering av melketenner.Enkel håndtering: Kaviteten fylles raskt og enkelt med ét trinn på opp til 4 mm uten behov for et ekstra toplag. Holdbare restaureringer: Lavt krympestress, høy bøjestryrke og høy slitestyrke sikrer langvarige restaureringer som tåler den høye tyggebelastningen i molarregion

LES MER HER