3M™

Overvinn utfordringer ved avtrykksprosessen

Avtrykksprosedyrer gir ofte uventede utfordringer. Når noe går galt, er det viktig å identifisere problemet, avgjøre hva som er årsaken, og komme seg videre med en effektiv løsning. 3M forstår denne utfordringen og har utviklet en feilsøkingsveiledning for å hjelpe deg gjennom hvert trinn i avtrykksprosessen. Finn nyttige tips til å ta avtrykk uten problemer.

 • Ufullstending gjengivelse?
 • Porøsiteter ved preparasjonsgrensen?
 • Uskarpe preparasjonsgrenser?

Se hvordan 3Ms feillsøkingsveiledningen kan hjelpe deg

3M Troubleshooting Guide

Få demonstrasjon av 3M-produkter på din klinikk

Diskuter avtrykksprosedyren og få en demonstrasjon av materialene på din klinikk av en 3M konsulent. Hør hvordan 3Ms prisvinnende* avtrykksmaterialer kan gjøre vanskelige indirekte prosedyrer enklere.


Med bare tre produkter kan du gjøre alt – fra fylling til sementering.


Som tannlege setter du nok pris på å ha så få produkter på lager som mulig og fortsatt kunne gjøre alle typer fyllinger og sementeringer. 3M tilbyr tre universelle produkter for å gjøre arbeidet ditt enklere: 3M™ Filtek™ Universal kompositt, 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive och 3M™ RelyX™ Universal Resinsement

 

Disse tre produktene gjør hverdagen din enklere:

 • Tidsbesparelser som forberedelse til neste pasient
 • Enklere og mer effektivt behandlingsforløp
 • Det kreves mindre lagervarer og det frigjøres plass

3M™ Filtek™ Universal kompositt

Egnet materiale for posteriore og anteriore restaureringer med utmerket estetikk.

 • Forenklet fargevalg – kun 8 farger.
 • Lite svinn
 • Forbedret røntgenkontrast
 • En egen spesialfarge for å dekke metall og mørke tannoverflater

Bestill 3M™ Filtek™ Universal Composite her

 


3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive

 Mye mer enn en sterkt bonding

 • For alle etseteknikker, tannoverflater og materialer
 • Egnet for direkte og indirekte restaureringer
 • Røntgenkontrast tilsvarende dentin, reduserer feildiagnostisering
 • Bonder til og forsegler kariesaffisert dentin
 • Ikke behov for separat primer, silan eller aktivator for kjemisk herding

Bestill 3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive her


3M™ RelyX™ Universal Resinsement

En sement som gjør alt

 • 80 % mindre sementavfall takket være blandespissen
 • Fungerer både som selvbondende sement på egen hånd og som adhesiv sement i kombination med3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive
 • Hurtig og enkel fjerning av overskudd
 • Ny selvlukkende sprøyte 

Bestill 3M™ RelyX™ Universal Resinsement her


Les den kliniske artikkelen “Hidden Proximal Caries” av Prof. Dr. Alberto Ferreiroa herDirekte eller indirekte? Hvilke materialer bør man velge?

Når man kan bruke en rekke materialer og utstyr for å gjenopprette tannfunksjonalitet og anatomi, kan det føles overveldende å skulle velge fremgangsmåte for å få et optimalt resultat.

Bli med 3M den 29. september når dr. Eva Berroeta og dr. Giuseppe Chiodera sammenligner direkte versus indirekte tilnærminger til posteriore restaureringer.

Direkte vs. indirekte:

Posterior Restorations Made Easy

29. september, 20.00–21.30 CET

Tilgjengelige språk


MELD DEG PÅ NÅ


3M™ Filtek™ One Bulk Fill kompositt

Dette produktet er utviklet til posteriore fyllinger. Takket være unike optiske egenskaper og forbedret opasitet er det mulig å plassere sjikt på opptil 5 mm** på én gang, uten at det går ut over estetikken.


3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv

Få alle fordelene ved det originale 3M™ Scotchbond™ Universal-festemidlet pluss større kontroll og forutsigbarhet. Som det første røntgentette universale adhesiv reduserer 3M™ Scotchbond™ Universal Plus adhesiv risikoen for feildiagnostisering med røntgen og invasiv overbehandling**.


3M™ RelyX™ Universal Resinsement

Sprøyten på 3,4 g leverer nok sement til de vanlige 15 applikeringene*** – men med bare halvparten så mye plastavfall. Og de unike blandespissene fører til 80 % mindre sementavfall!


*Informasjonen du oppgir til 3M på registreringsskjemaet, vil bli brukt til å svare på forespørselen din via e-post eller telefon av en 3M-representant. Den kan også deles tilbake med en 3M-autorisert forretningspartner. Deling av personopplysninger gjøres i samsvar med personvernerklæringen for 3M.

** Interne 3M-data.

*** I gjennomsnitt.3M™ Scotchbond™ Universal Plus Adhesive har dentinlignende radiopacitet, for å hjelpe deg med å stille en mer nøyaktig diagnose.

LES MER
Virtual Dental Events 2022

Improving Communication with Dental Labs - Forbedre kommunikasjonen med tannpleielaboratorier

Samhandling, kommunikasjon og samarbeid med tannlaboratoriet bør være en kontinuerlig prosess under hele arbeidsflyten for indirekte prosedyrer – med utgangspunkt i riktig materialvalg. Jo mer kompleks en tannrestaurering er, jo mer omfattende må kommunikasjonen med laboratoriet være.

Lær hvordan du bruker enkle sjekklister for å forbedre forholdet til laboratoriet ditt.

For å få best mulig resultat bør du snakke med laben din.

Informasjonen du oppgir til 3M på registreringsskjemaet, vil bli brukt til å svare på forespørselen din via e-post eller telefon av en 3M-representant. Den kan også deles tilbake med [Channel Partner Name], en 3M-autorisert forretningspartner. Deling av dine personopplysninger vil skje i samsvar med 3Ms personvernregler.
3M: Bulk Fill materialer – kan du stole på dem?

Bulk fill materialer har gradvis blitt en materialtype som ofte brukes på klinikken.
Det finnes ulike typer bulk fill materialer som skal brukes på litt ulikt vis.Dette webinaret tar for seg følgende:

Dato: Tirsdag 15.mars kl 19.30 – 20.30

 
Link til registrering:
 
Kjenner du til 3M’s bulk fill fyllingsmateriale?


3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale 

3M™ Filtek™ One markerer et gjennombrudd innen bulkfill-teknologi. Den har en forbedret opasitet uten at det går på bekostning av polymeriseringsdybden - du får en bedre estetikk i dine posteriore bulk fill fyllinger. Den kan påføres i ett trinn (lag opp til 5 mm) og er rask og enkel å bruke.

Klikk videre for å se noen tips for bruk av 3M™ Filtek™ One Fyllingsmateriale.


Tips til å lykkes med bruk av et bulk fill materiale

 • Bruk kapsler: Hvis du bruker kapsler i stedet for sprøyter, vil du få en ett-trinns applisering og en optimal tilpasning. • Hold spissen nede i materialet. Kapselspissen holdes nede i materialet under applisering. Spissen er utviklet for å midlertidig redusere materialets viskositet. Det vil derfor oppføre seg som et flow materiale med en veldig god tilpasning til kavitetsveggene når det plasseres i et lag.


 • Polymeriseringsdybde. Start med å måle dybden på prepareringen for å sikre at du holder deg innenfor anbefalt polymeriseringsdybde. Det er mulig å polymerisere Filtek One Bulk Fill fyllingsmateriale opp til 4 mm ved en klasse I fylling og opp til 5 mm ved en klasse II fylling. Hvis kaviteten er dypere enn dette, bør man bygge opp i lag for å sikre en optimal polymerisering.
 • Unngå et dekklag. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill fyllingsmateriale er sterkt og har en høy abrasionsresistens og du behøver ikke et dekklag okklusalt. Du kan uten begrensninger bruke det til hele fyllingen. • Indikasjoner. 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Restorative kan brukes til mer enn posteriore klasse I og II fyllinger. Den er også indikert til bl.a. oppbygninger.
 • Hva med estetikken? Ved store posteriore fyllinger og kaviteter med misfarging vil et materiale som er for translucent virke gråaktig, eller misfarginger vil kunne skinne igjennom. I slike situasjoner vil et bulk fill materiale med en bedre opasitet, som 3M™ Filtek™ One Bulk Fill, kunne gi et bedre estetisk resultat.
 • Bruk den til urolige pasienter. Fordi 3M™ Filtek™ One Bulk Fill gjør det mulig å jobbe hurtig, og er enkel å applisere, kan den gjøre fyllingsterapi på barn enklere. Det kan også brukes på andre pasientgrupper, som har vanskelig med å sitte stille. 
 • Lyser lampen din godt nok? Et optimalt herdelys er avgjørende. Kontroller intensiteten regelmessig. Plasser spissen vinkelrett og så tett på restaureringen som mulig. Lyslederen skal være ren og uskadet for å sikre full lysintensitet. Ved polymerisering av 3M™ Filtek™ One Bulk Full med 3M™ Elipar™ DeepCure-S LED polymeriseringslampe kan du være trygg på en dyp, jevn polymerisering.
 • Polering. Til å oppnå en fylling med naturlig utseende kan 3M™ Sof-Lex™ Diamond poleringssystem brukes til høyglanspolering. Det er små polerspiraler af gummi, som enkelt tilpasser seg uregelmessige, konvekse og konkave overflater.


Bestill 3M™ Filtek™ One Bulk Fill Fyllingsmateriale her

“Myth of bulk fill materials" - LES MER HER  

Dersom du ønsker besøk på klinikken av en av 3M’s salgskonsulenter KLIKK HER

3M flowable sprøyter I nytt design – enklere å brukeLuftbobler i flytende kompositter kan komplisere behandlingen. Derfor har 3M utviklet en ny ergonomisk sprøyte som praktisk talt eliminerer dem.

Mens materialet forblir det samme, hjelper vårt nye leveringssystem for 3M™ Filtek™ Supreme Flowable Restorative og 3M™ Filtek™ Bulk Fill Flowable Restorative deg med å praktisk talt eliminere luftbobler, redusere søl og redusere trykket som trengs for påføring.

LES MER: Filtek_FlowableFiltekFlowable 
Ny universal resinsement i banebrytende sprøyte 


Sementen kan anvendes alene uten adhesiv og har du behov for ekstra styrke kan bindingsstyrken økes ved å kombinere med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus. Den radiopake dualherdende sementen leveres i en liten, unik sprøyte og anvendes med en mikro blandespiss med veldig lite spill. Sprøyten er selvlukkende, og gjør det mulig på hygenisk måte å oppbevare den uten den brukte blandespissen.Ny UNIVERSAL resinsement forenkler arbeidsgangen for sementering

Mange klinikker anvender i dag både en selvbondende resinsement som f.eks. 3M™ RelyX™ Unicem og et adhesiv sementsystem som f.eks. 3M™ RelyX™ Ultimate kombineret med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Den nye sementen 3M™ RelyX™ Universal kan brukes på begge måter. I mange situasjoner kan du bruke den som selvbondende resinsement og i situasjoner med behov for ekstra bindingsstyrke f.eks. ved dårlig retensjon, inlay/onlay og Marylandbroer kan du øke bindingsstyrken ved å kombinere med 3M™ Scotchbond™ Universal Plus.

Ved anvendelse av tradisjonelle automixspisser skal den brukte spissen bli på automixsprøyten til neste gang sementen anvendes. Den nye RelyX Universal sprøyte er selvlukkende og spissen tas av umiddelbart etter sementering. Det gjør det enklere på hygienisk måte å oppbevare sprøyten til neste behandling.

Selve sprøyten er på størrelse med en flow-sprøyte og spissen på mikro blandespissen er meget tynn og fungerer også som en intraoral spiss. Ved sementering av rotstifter kan du sette på en lang, tynn forlengerspiss, så materialet enkelt kan appliseres i rotkanalen.

Sprøyten er ergonomisk og det er 50% mindre spill av plast pr. applisering.

3M™ RelyX™ Universal kan anvendes uten og med adhesiv

Hvis man har flere sementer på klinikken, opplever en del tannleger usikkerhet om hva de skal anvende når. Ditt personale skal vite hva som skal anvendes sammen og hvordan materialene skal håndteres. Med mange forskjellige sementer på klinikken er det også en risiko for, at materialer som ikke anvendes innenfor holdbarhetsdatoen må kasseres.

Med RelyX Universal får man ’2 sementer i 1’. I mange situasjoner vil bindingsstyrken, når den anvendes alene som  selvbondende, være tilstrekkelig.  I stedet for en ekstra sement til adhesive oppgaver kan den kombineres med Scotchbond Universal Plus – det betyr færre materialer på lager.

Det er et komplet system fri for BPA-derivater, og et system, hvor adhesivet blir herdet av sementen, så du kan unngå separat polymerisering av adhesivet.  

Videre anvendes Scotchbond Universal Plus også som adhesiv til alminnelig fyllingsterapi.

Det betyr færre materialer som skal være på lager og mindre risiko for feil ved anvendelse. Er det vanskelig å fjerne overskudd?

Mange tannleger opplever at det kan være vanskelig å fjerne overskudd av sement. Det har vært et mål for 3M å gjøre dette enklere med den nye sementen. Enkel fjerning av overskudd er oppnådd ved en forbedret flyteevne og et nytt initiatorsystem. Den blandede sementen flyter enklere ved applisering og når restaureringen settes inn, men stopper å flyte når presset fjernes. Det betyr at sementen blir omkring preparasjonsgrensen. Den enklere fjerningen av overskudd er bekreftet av tannleger som har arbeidet med sementen før introduksjonen.

Det anbefales å spotbelyse sementen i 2-3 sekunder per overflate hvoretter overskuddet kan fjernes. Vær oppmerksom på at dette er lengre tid enn for RelyX Unicem og RelyX Ultimate.

For best estetisk resultat kan overskudd fjernes innen polymerisering og det marginale området kan dekkes av glyseringel under polymerisering for å hindre iltinhibering.

Sementerer du glasskeramikk og zirkonia?

RelyX Universal kan anvendes til praktisk talt alle indikasjoner for dualherdende sementer. Sementen alene har en meget høy binding til emalje, metal og dentin og den inneholder funksjonelle adhesive monomerer, som gir en høy selvbondende binding til zirkonia.

Det nye initiatorsystem betyr at bindingsstyrken ved kjemisk herdning er på nivå med bindingsstyrken etter lyspolymerisering.

Ved behov for ekstra adhesjon kan den kombineres med Scotchbond Universal.

Adhesivet inneholder MDP og silan, og det kan derfor anvendes som primer på alle restaureringsoverflater, så ekstra flasker med silan og zirkoniaprimer ikke er nødvendige. Ved sementering av flussyreetset glasskeramikk vil man få en binding på nivå med den adhesjon som oppnås ved separat silanisering og konvensjonelt adhesiv 1.

1 Shear Bond Strength of a New 3M Universal Adhesive to Glass-Ceramic (Lithium Disilicate), Prof. Dr. B. Van Meerbeek, University of Leuven, Belgium, Final Report to 3M, 2020Mindre spill

Den lille blandespissen betyr signifikant redusert spill av sement sammenliknet med en standard automixsprøyte.

Den nye sprøyten med 3,4g har en mer effektiv doserings- og leveringsmetode og kan gi et sammenlignbart antall applikasjoner sammenlignet med tradisjonelle automix systemer.

Dental Advisor har målt antall applikasjoner og avhengig av størrelsen på restaureringen fås mellom 15 og 20 applikasjoner med RelyX Universal.

Klikk her for a se rapport fra Dental Advisor vedr. antall applikasjoner.


Til hvilke indikationer kan du med fordel anvende cementen uden og med adhæsiv?

Det vil være den aktuelle kliniske situasjon som avgjør hvilken sementeringsmetode som er best.

3M foreslår å anvende sementen som selvbondende ved sementering av stifter, kroner og broer. Hvis det er dårlig retensjon, kan den kombineres med Scotchbond Universal Plus.

Ved sementering av inlays/onlay anbefales det å kombinere med  Scotchbond Universal Plus. Selektiv etsning av emaljen vil gi en økt binding til emalje. Ved præparationer kun i emalje som fx facader og ætsbroer anbefales total-etch.


Klikk her for å se klinisk case

Se fullstendig veiledning i bruksanvisningen.

KJØP 3MTM RelyXTM Universal Resinsement her


3M SCOTCHBOND
Med plus versjonen får du flere fordeler sammenlignet med det eksisterende 3M™ Scotchbond™ Universal, bl.a. forbedret binding til glasskeramikk, full kompatibilitet med dual- og kjemisk herdende materialer. Sammen med 3M™ RelyX™ Universal er det en del av et komplett system.Røntgenkontrast

Har du opplevd å være i tvil om et radiolucent område under en fylling er karies, en adhesiv film eller noe helt annet? Mange tannleger har gitt uttrykk for at det er et klinisk problem. En del tannleger har prøvd å fjerne en slik fylling og forventet å finne sekundær karies, og det viser seg kun å være en hinne av adhesiv. 3M’s nye adhesiv har røntgenkontrast som dentin og kan derfor ses på røntgen, så feildiagnoser enklere unngås. Røntgenkontrasten kommer fra en BPA-derivatfri monomer. Normalt oppnås røntgenkontrast via fillerpartikler, som vil gjøre adhesivet temmelig tyktflytende. Da røntgenkontrasten kommer fra monomeren i Scotchbond Universal Plus Adhesiv, har adhesivet samme relative tynne viskositet som Scotchbond Universal adhesiv, noe 3M’s testtannleger har satt stor pris på.Binding til friskt og til kariesaffisert dentin
Scotchbond Universal Plus adhesiv har en riktig høy binding til dentin og emalje. Det kan som 3MTM Scotchbond Universal adhesiv anvendes med den etseteknik du foretrekker: Selvetsende, total-etch (etch&rinse) eller med selektiv etsing av emalje. Det har en sterk binding til dentin selv ved varierende grader av fukt på overflaten av tannen. Vi anbefaler dog en lett fuktig overflate, siden for mye tørrlegging kan medføre postoperativ sensitivitet.

Som en ny fordel kan dette adhesivet også binde til fast kariesaffisert dentin, så man kan nå få en god forsegling både i bunnen av kaviteten og langs preparasjonsgrensen ut mot munnhulen. En ekstra sikkerhet når du fremstiller en fylling!


Sementerer du glasskeramikk?
Glasskeramik blir ofte anvendt til indirekte restaureringer. Det skal flussyreetses og silaniseres før sementering, og preparasjonen skal forbehandles med adhesiv etter eventuell syreetsing. Flere forskjellige komponenter inngår og de skal anvendes riktig. Scotchbond Universal Plus adhesiv kan brukes på både tann og restaurering. Den fungerer som en primer, da den både inneholder MDP og silan. Du anvender den på tannen som adhesiv, og siden den inneholder silan, kan du også bruke den til silanisering av den flussyreetsede glasskeramiske restaureringen. Bindingsstyrken er på nivå med den bindingen man oppnår med separat silanisering*. Du sparer flasker og unngår usikkerhet om hva som skal anvendes når.

Scotchbond Universal Plus adhesiv er utviklet til bruk sammen med 3M™ RelyX™ Universal resinsement som system til sementering.Oppbygninger av kjemisk eller dualherdende kompositter

Ikke alle universal adhesiver er kompatible med kjemisk og dualherdende kompositter og sementer. For noen adhesiver kan denne utfordringen løses ved å tilsette en dual-cure aktivator. Det er ikke nødvendig ved Scotchbond Universal Plus adhesiv, det er kompatibelt med kjemisk og dualherdende materialer uten kombinasjon med ekstra væske. Det vil være samme arbeidsgang som en alminnelig fylling:

 1. Syreetsing – selvets, selektiv ets av emalje, total-etch i 15 sek. Skyll grundig.
 2. Applisering av adhesiv, dette gnis inn i tannoverflaten i 20 sek. Tørrblås lett til væsken ikke beveger seg mer og oppløsningsmiddelet er fordampet og man har en skinnende hinne.
 3. Adhesivet lysherdes i 10 sek. Lysherding er ikke nødvendig i kombinasjon med RelyX Universal, her herder sementen adhesivet.


Se bruksanvisningen for komplett veiledning.

Klikk her for å se ofte stilte spørsmål og svar


* Shear Bond Strength of a New 3M Universal Adhesive to Glass-Ceramic (Lithium Disilicate), Prof. Dr. B. Van Meerbeek, University of Leuven, Belgium, Final Report to 3M, 2020
Prøv den nye  3MTM RelyXTM Universal Resin Cement og/eller 3MTM Scotchbond Universal Plus Adhesive RISIKOFRITT

 

 • 3MTM RelyXTM Universal Resin Cement Trial Kit, A1 (56970) > 117044
 •  3MTM RelyXTM Universal Resin Cement Trial Kit, TR (translucent) (56969) > 117045


 •  3MTM Scotchbond Universal Plus Adhesive, Intro Kit Vial 1 x 5ml (41293) > 117081


 • 3MTM Scotchbond Universal Plus Adhesive, Intro Kit Unit Dose 50 L-Pop (41297) > 117047

Om tannlegen ikke er fornøyd med produktet får de full refusjon – ”Risikofritt” – Prøveperioden er 4 uker fra kjøpsdato.

3M Scotchbond