J-Temp, 4 indikasjoner i 1.

Bittramper og temporøre okklusale oppbygginger

  • Bedre feste for kofferdamklammere (og som barriere for endodontiske irrigasjonsmidler)
  • Temporære restuareringer (endonti, innlegg/onlay, oppbygging av cusp)
  • Spjelking mellom flere avtrykkshetter på implantater (for å motstå deformasjon av avtrykksmaterialet)

Ultradent Products Newsletter_J-Temp_Dental Direct.pdf